Söndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri

heading

Söndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri
10.5.1 Inert gazlar ve halokarbon türevi gazlar, aynı standartta yer alan ve otoritelerin çoğu
tarafından aynı standart kapsamında temiz gaz olarak birlikte değerlendirilir. Söndürücü gaz
tipi; insana ve çevreye olan etkilerin yanı sıra, korunacak hacim özelliklerine bağlı olarak
ilk yatırım ve işletme maliyet faktörleri dikkate alınarak seçilir. Söndürücü gaz tipleri için
karakteristikler, Ek B Tablo 1’de verilmiştir.
10.5.2 Halokarbon türevi gazların seçiminde aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:
(a) Halokarbon türevi gazlar, hem fiziksel hem de kimyasal olarak yangını söndürür.
(b) Halokarbon türevi gazlar benzer özellikler göstermekle birlikte dünyadaki kullanım
alışkanlığı açısından HFC227ea en yaygın kullanım göstermektedir. HFC125 ise mevcut
Halon sistemlerinin borularını değiştirmeden kullanabilen yapısı ile mevcut Halon 1301
sistemlerinin değiştirilmesine olanak sağlar. HFC23 gazı ise soğuk ortamlarda depolama
ve uygulama olanağının yanı sıra yüksek emniyet faktörüyle sıvı yangınlarına karşı
LOAEL seviyesinin altında kalması nedeniyle tercih edilebilir.
(c) Halokarbon türevi gazlar daha düşük basınçlarda (25-42 bar) sıvı halde depolanır.
Tesisatlarda, sistem basıncına göre düşük et kalınlıklı boru kullanılabilir.
(d) Halokarbon gazların boşaltma süresi 10 sn’dir. Bu sürenin sağlanabilmesi için silindirlerin,
korunan mahale mümkün olan en yakın yere, tercihen mahalin dışında yerleştirilmelidir.
(e) Halokarbon sistemlerde stoklama basıncının düşük olması ve daha az sayıda silindir
gerektirmesi nedeniyle işletme ve bakım maliyetleri düşüktür.
(f) KARABOĞAalde insan bulunan mahallerde kullanımına, ancak tasarım konsantrasyonunun
insana zarar verebilecek en düşük seviyenin (LOAEL) altında olduğu yerlerde izin verilir.
(g) Söndürücü gaz için öngörülen maksimum güvenli maruz kalma süresi 5 dakikadır.
Söndürücü gaza bu süreden daha uzun süre maruz kalınması durumunda fiziksel
veya toksik etkiler olabilir. 5 dakikadan daha düşük bir maksimum güvenli maruz kalma
süresi gerektiren tasarım konsantrasyonları ile tasarlanan sistemler insanlı mahallerde
kullanılamaz.
(h) Yangın esnasında ortama boşaldıklarında, yapılarındaki özelliklerden dolayı yangınla ya
da sıcak yüzeylerle girdikleri kimyasal reaksiyonlardan sonra bozunma ürünleri oluşabilir.
(i) Halokarbon gazlar ozona zarar vermezler. Halokarbon gazların sera etkisi potansiyeli
yüksektir ancak sadece yangın sırasında veya kazara boşalan sistemlerin yarattığı CO2
salınımı, dünyadaki sera etkisi yapan günlük CO2 salınımıyla bile kıyaslanamayacak
kadar az olmaktadır.
10.5.3 Inert gazların seçiminde aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:
(a) Inert gazlar ortamdaki oksijen oranını yanma sınırının altına düşürerek, yangını söndürür.
(b) Inert gazlı sistemler, gaz fazında depolandığından, daha fazla silindir ve buna bağlı olarak
silindir yerleşimi için daha fazla alan gerektirir.
(c) Inert gazlar, yüksek basınçlarda (200-300 bar) gaz fazında depolanabilir. Inert gazların
sistem basıncı manifoldtan itibaren 60 bar’a düşürülür. Inert gazların kullanıldığı
sistemlerde aşırı basınç probleminden dolayı relief damper kullanılması zorunlu olabilir.
147
(d) Inert gazlarda boşaltma süresi 60 sn’dir. Boşaltma süresi ve sistem basıncının yüksek
olması, silindir odasına uzak mesafede borulama gerektiren mahallerde kullanılmasına
olanak sağlar.
(e) Inert gazlar, her zaman her yerde rahatlıkla bulunabilen ve dolumu çok ucuz bir gazdır.
Boşalan sistemlerin yeniden dolumu ve sistemin yeniden işletmeye alınması işletmeciye
ciddi bir mali yük getirmeden mümkün olabilmektedir.
(f) KARABOĞAalde insan bulunan mahallerde kullanımına, ancak tasarım konsantrasyonunun
insana zarar verebilecek en düşük seviyenin (LOAEL) altında olduğu yerlerde izin verilir.
KARABOĞAalde insan bulunan yerlerde kullanımında, sistem üretici tasarım manüelinde verilen
tasarım konsantrasyonlarının üzerinde tasarım yapılmamasına dikkat edilmelidir.
(g) Inert sistemlerde, bir merkezden görece daha uzakta bulunan korunması istenen
hacimlere, aynı anda birden fazla noktada yangın riski olmayacağı kabulü yapılarak,
seçici yönlendirme vanaları kullanımı ile koruma sağlanabilmektedir. Bu uygulamada en
büyük hacim için sistem kapasitesi belirlenir ve diğer odalara aynı merkezden koruma
sağlanır.
(h) Inert gazlar ile yapılan yangın söndürmede ölçülebilir bir bozunma ürünü oluşmaz.
Bununla beraber yangının kendisinden kaynaklanan bozunma ürünleri önemli
miktarlarda olabilir ve insanların bulunması için uygun olmayan ortam oluşturabileceği
unutulmamalıdır.
(i) Atmosferde doğal olarak bulunurlar. Ozona zarar vermeyen ve sera etkisi potansiyeli
olmayan gazlardır.

Sprink Tesisatı İşçilik Fiyatları

Sprink Tesisatı İşçilik Fiyatları Binaların yangından korunması için uygulanan bir yöntem olan sulu yangın söndürme sistemleri günümüzde her binada yer alan bir sistemdir. Sulu yangın söndürme sistemleri yangın tesisatı üzerine yerleştirilen sprinkler ve otomasyon sistemi ile çalışır. Yangın anında 68 dereceye kadar ısınan sprink patlayarak suyu yangın olan alana boşaltarak söndürür. Bu kadar hayati öneme sahip olan sprink tesisatı için işinin ehli eller ile çalışılmalıdır. Sprink tesisatı işçilik fiyatlarDEVAMI

Yangın Sprink Firmaları

Yangın koruma sistemleri arasında yıllardır yerini koruyan sprink sistemler birçok çeşidi ile farklı boyutlarda üretilmektedir. Yangın sprink firmaları sayısı fazla olup bu konuda yeterli hizmeti veren firmalar tercih edilmelidir. Firmamız yangın söndürme ekipmanları alanında iddialı olup başarılarıyla tanınmaktadır. Yangın söndürme sistemleri farklı tiplerde üretimi yapılan araçlardandır. Islak alarm vanası içerisinde flanşlı ve yivli modelleri bulunmaktadır. Çek vana, geciktirme hücreli, trim setinden oluşan set şeklinde satışa sunulmaktadDEVAMI

Söndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri

Söndürücü Gaz Tipi Seçim Kriterleri10.5.1 Inert gazlar ve halokarbon türevi gazlar, aynı standartta yer alan ve otoritelerin çoğutarafından aynı standart kapsamında temiz gaz olarak birlikte değerlendirilir. Söndürücü gaztipi; insana ve çevreye olan etkilerin yanı sıra, korunacak hacim özelliklerine bağlı olarakilk yatırım ve işletme maliyet faktörleri dikkate alınarak seçilir. Söndürücü gaz tipleri içinkarakteristikler, Ek B Tablo 1’de verilmiştir.10.5.2 Halokarbon türevi gazların seçiminde aşağıdDEVAMI

Yangın Sprink Tesisatı

Yangın Sprink Tesisatı Yangın sprink sistemleri, belirli bir ısı seviyesine ayarlanmış ya da alarmın devreye girmesiyle aktifleşen yangın anında kullanılan yağmurlama sistemleridir. Yangın sprink sistemlerinde en önemli hususlardan biri yangın sprink tesisatı yapılırken, doğru olarak montajının yapılmış olmasıdır. Doğru analizlerden geçirilmemiş bir montajlama işleminin olası bir yangın anında istenilen sonuçları vermediğini yılların tecrübesiyle söyleyebiliriz. Yangın sprink tesisatı hazırlanırken çok özel hesaplamalardan geçerek yapılması büy&uuDEVAMI

Kaliteli Yangın Merdivenlerinin Özellikleri

Kaliteli Yangın Merdivenlerinin Özellikleri Yangın merdiveni imalatı piyasasına her geçen gün yeni firmaların eklenmesi ile birlikte bu alandaki rekabet de çoğalmakta ve bu da pek çok üretici firmanın büyük kampanyalar yaparak müşteri çekmeye çalışmasına neden olmaktadır. İşte böyle zamanlarda kendi ürünlerinin en iyisi olduğunu iddia eden ve bunu kampanyalar ile duyuran firmalar arasında doğru bir seçim yapabilmek alıcıları fazlasıyla zorlamaktadır. Bu nedenle piyasada yaptığı reklam ve tanıtımlar ile kendini öven ve bu şeDEVAMI

İstanbul Yangın Merdiveni

İstanbul Yangın Merdiveni İstanbul çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde pek çok hastane, AVM, okul, fabrika, işyerlerine ait binalar bulunmaktadır. Buralarda projelendirilecek yangın merdivenleri düşünüldüğünde İstanbul yangın merdiveni konusunda çok büyük pazardır. Bu büyük pazardan pay alan şirketler ciddi bir gelir etmektedir. Dolayısıyla pastadan pay almak isteyen girişimciler firmalar kurarak kendilerine düşen rolleri oynamaya başlamışlardır. Dürüstçe hareket edildiği müddetçe, firmalara verilen tekliflerin DEVAMI

Yangın Sprink Fiyatları

Yangın Sprink Fiyatları Güvenlik açasından önemli olan yangın sprink sistemleri birçok özelliğiyle dikkat çekmektedir. Bu sistemlerde kullanılan herhangi bir ekstra malzeme fiyatı yükseltmektedir. Bu sistemlerin kullanım yerine göre de fiyatlarda farklılık görülmektedir. Sistemlerde ticari ortamlarda kullanıldığında ekstra özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Ortamdaki eşyaların ve malların korunması için bu tip önlemler alınmalıdır. Bu gibi özellikler genelde parça eklenerek yapılır. Bu da fiyatın normalinden biraz yüksek DEVAMI

Davlumbaz Söndürme Firmaları

Davlumbaz Söndürme Firmaları Davlumbazlar mutfaklar başta olmak üzere günlük yaşantımızın içerisinde yer edinmiş, içerideki dumanının bulunan ortama en az seviyede yayılmasını sağlayan sistemlerdir. Özellikle büyük lokantalar ve otellerin mutfakları başta olmak üzere ticari anlamda sıkça kullanılan ürünlerdir. Evimizdeki davlumbazlarla kıyaslandığında elbette otel, restoran gibi yerlerde bulunan davlumbazların yangın riski oranı daha fazla gibi görünse de, boy ve sistem kalitesi açısından bakıldığında bu riskin birbiriniDEVAMI

Ataşehir Yangın Sprinkler Sistemi

Ataşehir Yangın Sprinkler Sistemi Yangınla ilgili yapılan deneylerde; yangının 1. dakikasında yangın mahalline girildiğinde, olaya müdahale edilemeyecek kadar yangın hacminin genişlediği görülmüştür. Yangının 3. dakikasında yangının yaydığı ısı 10.000-20.000 MW civarında olup, bu tip yangına kesinlikle işyerlerinde bulunan küçük yangın tüpleriyle müdahale edilemez. Bu yangın tüpleri daha çok, yangının başlangıç aşamasında müdahale içindir. Yangının ilk safhalarında algılanıp müdahale edilmesi, yangının büy&uuDEVAMI